Tuyển tập các đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 - The Windy

Cập nhật thêm đề thi môn Tiếng Anh dành cho các bạn học sinh lớp 9 ôn luyện vào lớp 10. Thích Tiếng Anh chia sẻ cuốn sách “Tuyển tập các đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 – The Windy” bản PDF của 2 tác giả Đại Lợi và Hương Giang. Sách là tập hợp các đề thi Tiếng Anh với 3 phần: “Đề kiểm tra tổng hợp trọn vẹn kiến thức theo từng đơn vị bài học”, “Đề thi vào lớp 10 từ năm 2007 – 2012”, “Đề thi vào lớp 10 chọn lọc”. Tất cả đề thi Tiếng Anh có đáp án giúp các bạn học sinh đối chiếu với bải làm của mình.

GIỚI THIỆU SÁCH

Cuốn “Tuyển tập các đề thi Tiếng Anh vào lớp 10” của nhóm tác giả The Windy được biên soạn theo chương trình SGK môn Tiếng Anh của BGD.

Nếu link bị lỗi, bạn có thể tải về tại link dự phòng sau:Link dự phòng 1Link dự phòng 2