Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 - Nguyễn Phú Thọ

Nằm trong bộ sách Tiếng Anh lớp 11, Thích Tiếng Anh giới thiệu cuốn sách “Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 - Nguyễn Phú Thọ“. Một tài liệu rất hay, các bạn tham khảo thêm nhé!

Giới thiệu:

Nhằm giúp củng cố lại các điểm ngữ pháp, các kiến thức về ngữ âm lẫn từ vưng từng unit của sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 11 đồng thời cung cấp hệ thống các bài luyện tập theo hướng trắc nghiệm khách quan.

Bộ sách được biên soạn theo từng đơn vị tương ứng với các units từ 1 đến 16 trong sách giáo khoa. Mỗi đơn vị bao gồm các phần sau:

Phần 1. Ngữ Pháp: Hướng dẫn các điểm ngữ pháp trọng tâm trong bài một cách rõ ràng, dễ hiểu giúp hiểu sâu hơn những điểm ngữ pháp này.

Phần 2. Từ Vựng: Liệt kê các từ khó mà các em sẽ gặp trong các bài đọc hiểu và bài tập ứng dụng giúp các em thuận tiện hơn trong luyện tập.

Phần 3. Luyện Tập:Gồm các bài tập trắc nghiệm khách quan như sau:

Ngữ âm: 10 câu trắc nghiệm được thiết kế sát với yêu cầu của sách giáo khoa gồm một số từ được nhặt ra từ mỗi unit của sách giáo khoa. Ngữ pháp và từ vựng: 40 câu trắc nghiệm ứng dụng các điểm ngữ pháp và các từ vưng vừa học trong từng unit của sách giáo khoa. Đọc hiểu: Gồm một bài đọc hiểu và một bài điền từ có chủ đề giống chủ đề của từng Unit trong sách giáo khoa giúp các em thêm ngữ liệu, phát triển kĩ năng đoc hiểu đồng thời bổ sung lượng từ mới cho mỗi đề tài. Tìm lỗi sai: 10 câu trắc nghiệm giúp các em nhận ra các lỗi ngữ pháp, chính tả, từ vưng hay cú pháp Cấu trúc: 10 câu trắc nghiệm chia ra hai hình thức, hoàn chỉnh câu và tìm câu đồng nghĩa giúp các em ứng dụng được cấu trúc cơ bản trong chương trình học.

Nếu link bị lỗi, bạn có thể tải về tại link dự phòng sau:Link dự phòng 1Link dự phòng 2