Bài tập bổ sung Tiếng Anh lớp 11 - Hoàng Thị Lệ

Nhằm giúp thầy cô có thêm nguồn tư liệu tham khảo và giảng dạy, và giúp các em học sinh có tài liệu luyện tập thêm, Thích Tiếng Anh giới thiệu cuốn sách “Bài tập bổ sung Tiếng Anh lớp 11 – Hoàng Thị Lệ” có trong bộ sách Tiếng Anh lớp 11. Các bạn tải về ôn tập thêm nhé! Giới thiệu:

Cuốn sách được biên soạn dựa trên nội dung và chủ điểm của từng đơn vị bài học trong cuốn sách giáo khoa Tiếng Anh 11. Cuốn sách được thiết và nhiều bài tập đa dạng, phong phú, nằm giúp các em luyện tập, bổ sung và nâng cao dần. Mỗi bài đều bao gồm phần tóm tắt chủ điểm (Grammar Review), các bài tập về ngữ âm (Pronunciation), từ vựng ( Vocabulary), ngữ pháp và cấu trúc (Grammar and Structure), đọc hiểu (Reading) và luyện viết (Wiriting).

Sau mỗi ba đơn vị bài học là một bài kiểm tra trắc nghiệm nhằm giúp các em tự kiểm tra mức độ tiến bộ của bản thân và chuẩn bị cho các bài kiểm tra một tiết. Sau tám đơn vị bài học, tương đương với kết thúc một học kì là một bài trắc nghiệm kiểm tra về nội dung của các phần đã học, giúp học sinh ôn tập lại chuẩn bị cho các bài thi cuối kì.