CHUYÊN ĐỀ 11 SỰ HOÀ HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ

TRÍCH

Bên cạnh thời (quá khứ, hiện tại, tương lai...) và thể (chủ động - bị động, trực tiếp, gián tiếp) thì quy tắc xuyên suốt trong việc chia động từ là số (số ít - số nhiều.) Trước hết, cùng ôn lại cấu trúc cơ bản của một câu tiếng Anh: (ADV) S V O (ADV) Normally, he can play volleyball excellently Chủ ngữ số ít sẽ đi với động từ số ít, và ngược lại, chủ ngữ số nhiều đi với động từ số nhiều. CHÚ Ý: ● Chủ ngữ (danh từ) số nhiều => có đuôi -s/es ● Động từ ngữ số ít => có đuôi -s/ es Bảng dưới đây phân chia về cơ bản khi nào động từ được chi số ít, và khi nào động từ được chia số nhiều:

Nếu link bị lỗi, bạn có thể tải về tại link dự phòng sau:Link dự phòng 1Link dự phòng 2