15 Days Practice for IELTS Writing, cuốn sách tổng hợp 1 cách đầy đủ và thông minh các kỹ năng cần thiết để đạt điểm cao trong IELTS Writing. Cuốn sách không dạy bạn bằng cách cung cấp càng nhiều bài mẫu càng tốt, mà là đưa cho các bạn cần câu để câu được điểm số mà mình mong muốn và những kỹ năng cần thiết. Các yếu tố trong bài thi writing IELTS được thiết kế để đánh giá cách bạn viết lập luận một cách phù hợp, cách tổ chức ý có hệ thống và sử dụng từ vựng và ngữ pháp một cách chính xác.

CẤU TRÚC BÀI THI WRITING

Bài thi viết gồm 2 task, và mỗi thí sinh có 60 phút để hoàn thành bài thi.

Với Task 1, các ứng viên phải viết ít nhất 150 từ để mô tả, trình bày hay giải thích những thông tin trong bài thi như bản đồ địa lí, bảng biểu, biểu đồ hoặc sơ đồ bằng cách sử dụng ngôn ngữ của mình

Tuy nhiên, Task 2 lại yêu cầu các thí sinh trình bày quan điểm về một vấn đề hay một lập luận thông qua xem xét mang tính lập luận các yếu tố liên quan. Câu trả lời phải đúng đề và không khái quát quá.

Cũng giống như các bài thi kĩ năng còn lại, bạn sẽ nhận được điểm đánh giá bài thi viết của mình, tính trung bình thành điểm

Với những người còn thiếu tự tin về khả năng tiếng Anh, điều này gây lo lắng bởi bài thi yêu cầu sự chính xác trong từng khoản mục, ngữ pháp, hệ thống từ vựng được sử dụng và tính gắn kết của bài lập luận. Ngay cả những người coi tiếng Anh là ngôn ngữ bản địa của mình đôi khi cũng không dễ dàng vượt qua bài thi.

LỘ TRÌNH CỦA CUỐN SÁCH

  • Day 1 - day 2: Giới thiệu khái quát về IELTS Writing và các kỹ năng cần thiết luyện IELTS Writing
  • Day 3 - Day 6: Writing Task 1, đưa ra các bài tập cụ thể, cách xây dựng bố cục một bài viết chuẩn
  • Day 7 - Day 11: Writing Task 2, hướng dẫn các cách viết dạng discussion essay và dạng argumentative essay.
  • Day 12 - Day 15: Luyện tập cụ thể của bài thi Writing

Nếu link bị lỗi, bạn có thể tải về tại link dự phòng sau:Link dự phòng 1Link dự phòng 2