23 tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh đầy đủ - GSTT Group

Bổ sung thêm tài liệu Tiếng Anh ôn thi THPT Quốc Gia (Đại Học), Thích Tiếng Anh chia sẻ “23 tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh đầy đủ - GSTT Group“. Bộ tài liệu cung cấp đầy đủ lí thuyết và bài tập có đáp án các chuyên đề: Câu điều kiện, đảo ngữ, so sánh, cụm động từ, thành ngữ, thì, chức năng giao tiếp, câu hỏi đuôi,…

BỘ TÀI LIỆU GỒM CÁC CHỦ ĐỀ:

Mệnh đề trạng ngữ 300 câu trắc nghiệm sửa lỗi sai Các cụm từ hay nhầm lẫn Chức năng giao tiếp Bài tập cụm động từ 800 cụm động từ Tiếng Anh thông dụng Lí thuyết về thì Lí thuyết về câu hỏi đuôi Lí thuyết về mệnh đề quan hệ Phương làm bài tập sửa lỗi sai Lí thuyết đảo ngữ Thành ngữ trong Tiếng Anh Chuyên đề câu tường thuật Chuyên đề câu so sánh Câu điều kiện …

Nếu link bị lỗi, bạn có thể tải về tại link dự phòng sau:Link dự phòng 1Link dự phòng 2