Chia sẻ IELTS Writing Task 1 & Task 2. Sách hướng dẫn cách để chuẩn bị và viết 1 bài IELTS Writing Task 1 ( Academic Module) hoàn chỉnh và hiệu quả. Không giống như Task 2, theo nhiều cách nhìn nhận thì Task 1 tương đối phức tạp hơn. Trong bài Writing Task 1 học viên phải biết cách tư duy với các nhóm số liệu mà đề bài cho. Do đề bài ngày càng khó và phức tạp hơn trong khi số từ tối thiểu được viết luôn là 150 từ, học viên buộc phải biết cách nhóm các thông tin chính và thể hiện được các điểm thay đổi nổi bật trong biểu đồ hoặc bảng biểu mà đề bài cung cấp.

Cuốn sách này sẽ cung cấp cho học viên cách sử dụng các cấu trúc linh hoạt đồng thời cách nhóm thông tin để thỏa mãn được yêu cầu đề bài. Tuy nhiên, lời khuyên của tác giả là đây chỉ là một trong những học liệu tốt bạn nên tham khảo, để đạt hiệu quả nhanh nhất bạn nên luyện tập dưới sự hướng dẫn của các IELTS Trainer chuyên nghiệp.

CHI TIẾT CUỐN SÁCH SẼ HƯỚNG DẪN BẠN:

 • Cách phân tích các dạng câu hỏi Task 1
 • Cách triển khai ý tưởng từ tổng quát đến chi tiết trong thời gian ngắn
 • Cấu trúc Task 1 đúng đủ
 • Cấu trúc chi tiết phân tích bài 1 nguồn dữ liệu
 • Cấu trúc chi tiết phân tích bài 2 nguồn dữ liệu
 • Từ vựng đa dạng cho các loại miêu tả dữ liệu
 • Sự quan trọng của nhịp độ viết bài
 • Xây dựng đoạn hợp lí
 • Sự quan trọng của tính mạch lạc liên kết
 • Cách viết sử dụng 2 nguồn dữ liệu
 • Cách mô tả biều đồ

Nếu link bị lỗi, bạn có thể tải về tại link dự phòng sau:Link dự phòng 1Link dự phòng 2