465 Bài tập Tiếng Anh có đáp án chuyên đề tìm từ đồng nghĩa - trái nghĩa

Tài liệu Tiếng Anh ôn thi THPT Quốc Gia trong loạt bài tập theo chuyên đề, Thích Tiếng Anh chia sẻ “465 Bài tập Tiếng Anh có đáp án chuyên đề tìm từ đồng nghĩa - trái nghĩa” bản PDF. Tài liệu chọn lọc các câu hỏi chủ đề tìm từ đồng nghĩa - trái nghĩa có trong đề thi thử Tiếng Anh các trường năm 2015 - 2016. Các câu hỏi đồng nghĩa - trái nghĩa có đáp án và giải thích chi tiết từng câu hỏi, giúp các bạn học sinh tự ôn luyện.

Nếu link bị lỗi, bạn có thể tải về tại link dự phòng sau:Link dự phòng 1Link dự phòng 2