Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 - Hoàng Thị Lệ

Cập nhật sách Tiếng Anh lớp 10, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 - Hoàng Thị Lệ” bản PDF. Cuốn Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 của tác giả Hoàng Thị Lệ các bạn học sinh lớp 10 và thầy cô có thêm nguồn tài liệu Tiếng Anh lớp 10. Sách tổng hợp các bài trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án để các bạn đối chiếu tham khảo trong quá trình ôn luyện.

GIỚI THIỆU SÁCH:

Nội dung cuốn sách được biên soạn dựa theo nội dung và chủ điểm của từng unit trong cuốn sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10 nâng cao. Các dạng bài tập trắc nghiệm đa dạng, phong phú bao quát các vấn đề Ngữ Âm (Pronunciation), Từ vựng (Vocabulary), Ngữ pháp (Grammar), Đọc hiểu (Reading) và Viết (Writing) sẽ giúp các em học sinh có điểu kiện luyện tập trau dồi thêm các kĩ năng sau mỗi bài học.

Sau môi unit, sẽ có một bài kiểm tra (Pregress test) để thấy được sự tiến bộ của học sinh, đồng thời để ôn tập cho học sinh chuẩn bị cho bài kiểm tra một tiết. Và sau tám unit, tương ứng với kết thúc một học kì, là một bài kiểm tra tổng quát (Revision Test) giúp các em ôn tập chuẩn bị cho bài thi cuối kì.

Nếu link bị lỗi, bạn có thể tải về tại link dự phòng sau:Link dự phòng 1Link dự phòng 2