4000 Từ vựng thông dụng trong Tiếng Anh - Cô Mai Phương

Việc bổ sung vốn từ vựng Tiếng Anh là luôn cần thiết trong suốt quá trình học Tiếng Anh của chúng ta. Thích Tiếng Anh chia sẻ bộ tài liệu Tiếng Anh “4000 Từ vựng thông dụng trong Tiếng Anh“ do Cô Mai Phương biên soạn.

Nếu link bị lỗi, bạn có thể tải về tại link dự phòng sau:Link dự phòng 1Link dự phòng 2