CHUYÊN ĐỀ 3 DANH TỪ GHÉP VÀ CÁCH SỞ HỮU

TRÍCH

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC

  1. DANH TỪ GHÉP ● Danh từ ghép (phức từ) là danh từ có cấu tạo gồm 2 từ trở lên kết hợp với nhau. Hai từ này thường có liên hệ về nghĩa. VD: rainfall, tennis club, father-in-law, etc. ● CẤU TẠO: Danh từ ghép (kép) được tạo thành từ việc ghép (kết hợp) một danh từ, giới từ hay tính từ với một danh từ khác.

Nếu link bị lỗi, bạn có thể tải về tại link dự phòng sau:Link dự phòng 1Link dự phòng 2