Những bài viết mẫu Tiếng Anh THPT - Trần Thị Thái Thanh

Thêm một sách Tiếng Anh dành cho học sinh lớp 10 - 11 - 12, cuốn “Những bài viết mẫu Tiếng Anh THPT - Trần Thị Thái Thanh” bản PDF. Sách gồm các bài luận mẫu Tiếng Anh theo chủ đề hay chọn lọc, giúp học sinh có kĩ năng viết, dễ dàng tiếp cận với các thể loại viết trong chương trình Tiếng Anh ở THPT và cung cấp thêm tài liệu tham khảo dành cho giáo viên phục vụ cho giảng dạy.

GIỚI THIỆU SÁCH

Cuốn “Những bài viết mẫu Tiếng Anh THPT” của tác giả Trần Thị Thái Thanh là tài liệu Tiếng Anh tham khảo dành cho các bạn học sinh muốn nâng cao kĩ năng viết của mình. Cuốn sách được biên soạn dựa trên các bài hoc WRITING ở sách giáo khoa Tiếng anh lớp 10, 11 và 12. Đối vời từng dạng bài viết khác nhau, cuốn sách đưa ra dàn ý outline, cách diễn đạt trong bài viết và các bài văn mẫu.Ngoài ra, mỗi một bài mẫu đều được dịch ra tiếng anh để bạn tham khảo. Ở phần phụ lục, sách có đưa ra một số cấu trúc, từ chuyển ý thường hay dùng trong văn viết.

Nếu link bị lỗi, bạn có thể tải về tại link dự phòng sau:Link dự phòng 1Link dự phòng 2