Tự Học 2000 Từ Vựng Tiếng Anh

Giới thiệu

Tự học 2000 từ vựng tiếng Anh tập trung vào cung cấp 2000 từ vựng thông dụng trong tiếng Anh. Các từ vựng này được sắp xếp theo thứ tự từ cơ bản đến nâng cao và được phân loại theo chủ đề.

Mọi đối tượng từ mới bắt đầu cho đến đã học tiếng Anh lâu năm đều có thể sử dụng sách. Sau khi ghi nhớ toàn bộ từ vựng trong sách, chắc chắn bạn sẽ tự tin hơn khi giao tiếp. Các chủ đề trong sách bao gồm:

CHARACTER; WORDS OF PEOPLE; PARTS OF THE BODY; FACE AND HAIR; APPEARANCE; BODY MOVEMENT; FEELINGS AND EMOTIONS; HEALTH AND DISEASES; MARRIAGE; FAMILY; JOBS; EDUCATION; SUBJECTS; AND SCHOOL OBJECTS; CLOTHES; OFFICE EQUIPMENTS; TRAVEL AND HOLIDAYS; HOUSE; BEDROOM; LIVING ROOM; KITCHEN; BATHROOM; FOOD; VIETNAMESE FOOD; DRINKS; VEGETABLES; FRUITS; TREES AND PLANTS ; BIRDS; UNDERWATER ANIMALS; ANIMALS; SPORTS; MUSIC; TRANSPORTATION; HOTEL AND; ACCOMMODATION; RESTAURANT; WEATHER; BUSINESS; COMPUTER; THE EARTH.

Nếu link bị lỗi, bạn có thể tải về tại link dự phòng sau:Link dự phòng 1Link dự phòng 2