800 Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 - Thân Trọng Liên Tân

Cuốn “800 Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 - Thân Trọng Liên Tân” mà Thích Tiếng Anh chia sẻ trong bộ sách Tiếng Anh lớp 11 được biên soạn theo chương trình học Tiếng Anh bắt đầu thực hiện từ năm học 2017 - 2008 nhằm nâng cao kiến thức Tiếng Anh và giúp học sinh rèn luyện nhiều hơn nữa kỹ năng làm một bài trắc nghiệm.

Giới thiệu:

Sách sử dụng từ vựng và ngữ pháp bám sát vào từng bài học để học sinh có thể nắm vững được từ vựng và thành ngữ mới của mỗi bài học.

Mỗi bài gồm có 5 phần:

Pronunciation and Phonetics Vocabulary Grammar Fiding mistakes Reading comprehesion Phần cuối cuốn sách là GRAMMAR FOCUS nhằm giúp học sinh nắm rõ hơn các chủ điểm ngữ pháp đã được đề cập trong mỗi bài để giải quyết dễ dàng các câu trắc nghiệm.

Nếu link bị lỗi, bạn có thể tải về tại link dự phòng sau:Link dự phòng 1Link dự phòng 2