CHUYÊN ĐỀ 10 CÂU TRỰC TIẾP - GIÁN TIẾP

TRÍCH

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC ● Lời nói trực tiếp là lời lặp lại toàn bộ nội dung được người nói đưa ra. ● Lời nói gián tiếp hay còn gọi là câu tường thuật là lời thuật lại lời nói của người kháC. Trong đó lời nói được thay đổi về đại từ, thời, trạng từ... để phù hợp với ngữ cảnh mới, và đôi khi được diễn đạt lại bằng cách khác. ● CẤU TRÚC CHUNG CỦA 1 CÂU GIÁN TIẾP: S1 + V1 (ASK/ SAID/ TOLD/ ...) (HTĐ/ QKĐ) + (that) + S2 + V2 ● Ba bước chuyển từ lời nói trực tiếp sang gián tiếp là:

  1. Đổi chủ ngữ, tân ngữ
  2. Lùi thì
  3. Đổi trạng ngữ (chỉ thời gian, nơi chốn)

Nếu link bị lỗi, bạn có thể tải về tại link dự phòng sau:Link dự phòng 1Link dự phòng 2