Tổng hợp từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh lớp 12 - Nguyễn Thanh Hương

Nếu bạn đang cần một tài liệu có tổng hợp lại tất cả ngữ pháp Tiếng Anh lớp 12 và và các từ vựng Tiếng Anh trong SGK lớp 12 thì bộ tài liệu “Tổng hợp từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh lớp 12” mà Thích Tiếng Anh do cô Nguyễn Thanh Hương biên soạn sẽ rất cần thiết và hữu ích tới các bạn, tài liệu sẽ tổng hợp lại các chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản và các chủ đề từ vựng Tiếng Anh trong SGK lớp 12, sẽ rất hữu ích cho các bạn học sinh lớp 10, lớp 11 và học sinh lớp 12 ôn thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh.

TỪ MỚI THEO CÁC BÀI (UNIT)

Unit 1.HOME LIFE. UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY UNIT 3: WAYS OF SOCIALISING UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM UNIT 5: HIGHER EDUCATION UNIT 6.FUTURE JOBS UNIT 7.ECONOMIC REFORMS UNIT 8: LIFE IN THE FUTURE UNIT 9 : DESERTS UNIT 10: ENDANGERED SPECIES UNIT 11: BOOKS UNIT 12: WATER SPORTS UNIT 13: THE 22nd SEA GAMES UNIT 14 :INTERNATIONALORGANIZATIONS UNIT 15: WOMEN IN SOCIETY UNIT 16: THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS

Nếu link bị lỗi, bạn có thể tải về tại link dự phòng sau:Link dự phòng 1Link dự phòng 2